MUDr. Mihalková Mária – praktický lekár pre dospelých

Oznamy

Aktuálne žiadne oznamy.

Využite možnosť objednania sa na vyšetrenie a objednanie liekov cez e-časenku, so spätnou informáciou o vybavení požiadavky cez sms. 

Zároveň v rámci rozvoja telemedicíny na ambulancii zavádzame novinku – možnosť videohovoru s lekárkou – objednajte sa tu (aktuálne 4 termíny po 15 minút).

Ordinačné hodiny

Pondelok  7:00 – 13:00 ordinácia
13:00 – 15:00 plánovaná činnosť
Utorok  7:00 – 13:00 ordinácia
13:00 – 14:00 plánovaná činnosť
Streda  9:00 – 15:00 ordinácia
15:00 – 17:00 plánovaná činnosť
Štvrtok  7:00 – 13:00 ordinácia
Piatok  7:00 – 13:00 ordinácia

Kontakt

Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel: 053/41 66 148
Email: mudr.mihalkova@gmail.com
(Možnosť objednávky chronických liekov telefonicky alebo mailom. Využite možnosť konzultácie priamo s lekárom elektronicky. Vyhnete sa tak čakaniu v čakárni ambulancie.)

Informácie

Zmluvné poisťovne

 • Dôvera
 • Union
 • VŠZP

Komplexné služby praktického lekára pre dospelých

 • akútne ošetrenia
 • pravidelné preventívne prehliadky
 • odbery materiálu na hematologické, biochemické, sérologické a mikrobiologické vyšetrenia
 • očkovanie (chrípka, tetanus, pred cestou do zahraničia…)
 • kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta pri chronických ochoreniach
 • vyšetrenia s následným potvrdením na vydanie vodičského preukazu, zbrojného pasu a iné
 • vypisovanie kúpeľných návrhov, práceneschopností, lekárskych potvrdení pre zamestnávateľa, poisťovne a iné inštitúcie
 • konzultácia s výsledkami vyšetrení, nálezmi od odborných lekárov
 • telefonická a elektronická konzultácia
 • predoperačné vyšetrenia
 • tlakový holter 24 hodín prístrojom Bosch und Sohn
  • Prístroj umožňuje 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku a pulzu k presnému potvrdeniu vysokého krvného tlaku u pacientov . Vyšetrenie uľahčí optimálne dávkovanie liekov v liečbe vysokého krvného tlaku.
 • urgentné vyšetrenie C-reaktívneho proteínu
  • Uľahčuje diagnostiku zápalových ochorení v tele. Umožňuje posúdiť závažnosť zápalu a rozhodnúť o potrebe antibiotickej liečby.
 • urgentné vyšetrenie INR
  • Systém CoaguChek® XS  je kontrolný prístroj, ktorý kvantitatívne stanovuje tromboplastínový čas (v jednotkách INR, v %Quicka alebo v sekundách) pri použití kapilárnej krvi z končeka prsta – pre pacientov v liečbe Warfarinon rýchle a presné vyšetrenie bez čakania.
 • diagnostika ischemickej choroby dolných končatín oscilometricky prístrojom Bosch und Sohn Germany
  • Diagnostika artériového systému dolných končatín k včasnému rozpoznaniu ischemickej choroby dolných končatín oscilometricky prístrojom Bosch und Sohn Germany. Vhodné k určeniu rizika najmä pre fajčiarov, diabetikov, hypertonikov…
   ABI – ankylobrachiálny index má vysokú výpovednú hodnotu v predpovedi infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody a náhlej smrti. Hodnoty ABI indexu upozorňujú s presnosťou 95% v porovnaní s angiogramom (ako zlatým štandardom) na nebezpečenstvo ischemickej choroby dolných končatín a takmer so 100% istotou vyselektuje zdravých pacientov. Prístroj stanovuje hodnotu ABI jednoducho, presne, rýchlo a bezbolestne. Nízky ABI index je nezávislý ukazovateľ rizika rozvoja kardiovaskulárnych ochorení.
   Vyšetrenie hradí v rámci preventívnej prehliadky pacientom nad 60 rokov Všeobecná zdravotná poisťovňa. 
 • návštevná služba