Obchodné podmienky ADUS karty

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2016.

  1. Zamestnanec lekárne vydá zákaznícku ADUS, alebo STADUS kartu každému zákazníkovi lekárne, ak o jej vydanie prejaví záujem. ADUS a STADUS karty sa vydávajú zákazníkom len v prevádzkach lekární skupiny ADUS.
  2. Zamestnanec lekárne od zákazníka, pri vydaní zákazníckej karty, nevyžaduje žiadne osobné údaje a kartu zaregistruje cez čiarový kód zákazníckej karty v informačnom systéme konkrétnej lekárne.
  3. Zaregistrovaná zákaznícka karta oprávňuje zákazníka čerpať okamžitú zľavu na všetky druhy voľnopredajného sortimentu lekárne v celkovej výške 3%.
  4. Zľavu na zákaznícku kartu je možné uplatniť opakovane v danom dni.
  5. Na doklade z registračnej pokladnice je tovar, na ktorý bola poskytnutá zľava označený slovom zľava s vyčíslením zľavy v €. Doklad z registračnej pokladne, pri ktorom bola použitá zákaznícka karta, na konci obsahuje:
   • informáciu o čísle zákazníckej karty – konto
   • počiatočný stav
   • nápočet
   • čerpanie
   • stav
  6. Zľavy na zákaznícke ADUS a STADUS karty sa môžu čerpať len v prevádzkach, v ktorých vznikli.
  7. Na tovary v predajnej akcii sa ďalšia zľava na zákaznícke karty nedá uplatniť.
  8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky poskytovania zliav na zákaznícke karty a zrušenie konta k vyhlásenému dátumu.