Zdravotníctvo

Firma ADUS pôsobí v odbore zdravotníctva a poskytovania zdravotnej starostlivosti od roku 1993. Naše skúsenosti s prevádzkovaním sietí lekární ADUS sme zužitkovali pri projektoch Polikliniky ADUS v Poprade a Polikliniky pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi – kládli sme dôraz na dostupnosť širokého spektra služieb, aj preto v poliklinikách nájdete okrem lekárne aj klinické biochemické laboratóriá, RTG či USG; samozrejmosťou sú doplnkové služby ako kaviareň, bufet, elektronický objednávací systém, možnosť parkovania pri poliklinikách, poskytovanie zliav a poradenská infolinka pre pacientov.

Lekárne

Pravidelná rubrika o zdraví “Lekárnik radí”

Poliklinika ADUS

Poliklinika pri Hornáde

Veľkodistribúcia liekov