• Základné princípy antibiotickej liečby

    Antibiotiká sú látky, ktoré majú schopnosť zastavovať rast, alebo priamo usmrcovať baktérie, ktoré sú pôvodcami chorôb u človeka. Antibiotiká sú v ambulanciách predpisované lekármi vždy, keď organizmus pacienta sa nevie sám vysporiadať s bakteriálnou infekciou. Pri ochoreniach ,ktorých pôvodcom sú vírusy , podávanie antibiotík nemá opodstatnenie. Pri liečbe antibiotikami je veľmi dôležité užívať ich presne podľa pokynov lekára. Je nutné a veľmi dôležité dodržiavať ako intervaly medzi dávkami, tak aj samotnú dávku lieku. Lekár podľa diagnózy pacienta určuje aj dĺžku liečby antibiotikom. Nedostatočne dlhá liečba , liečba nízkymi dávkami , liečba s nepravidelným dávkovaním antibiotika, výber nesprávneho antibiotika, vedie k vzniku najzávažnejšieho problému pri terapii antibiotikami, a to k vzniku tzv. rezistencie – odolnosti mikroorganizmov voči danému antibiotiku. V praxi to znamená , že baktéria si k danému antibiotiku vytvorí odolnosť (rezistenciu) a antibiotikum v budúcnosti už túto baktériu nezabije a pacientovi jeho infekciu nevylieči. Preto liečbu antibiotikami určuje vždy iba  lekár. Samoliečba je úplne nevhodná. Výber správneho druhu antibiotika k liečbe bakteriálnej infekcie je tiež veľmi dôležitý. Každé antibiotikum má isté spektrum baktérií, na ktoré účinkuje. V mnohých prípadoch vie lekár podľa symptómov určiť presne pôvodcu infekcie, a tak vybrať vhodné antibiotikum. Niekedy je nutné zobrať výter alebo dodatočnými vyšetreniami určiť pôvodcu ochorenia. Efektívnosť liečby závisí nie len od lekára, ale aj od pacienta, ktorý by sa mal striktne dodržať pokyny lekára. Na to, aby liečba antibiotikami bola úspešná je dôležité dodržiavať terapeutický režim, to značí v daných časových intervaloch užívať predpísané množstvo lieku. Pokiaľ sa antibiotikum poddávkuje (napríklad nevezmeme sa na čas, alebo sa dávka vynechá), baktérie vedia rýchlo zmutovať a liečba sa môže stať neúčinná. V dnešnej dobe sú na trhu aj voľnopredajné antibiotiká, avšak je dôležité si uvedomiť, že aj keď je liek dostupný bez lekárskeho predpisu, treba ho brať dostatočne dlho v predpísaných dávkach, tak ako je to uvedené na príbalovom letáku.

    Lekárnici v našich lekárňach Vám ochotne poradia. Opakované podávanie toho istého antibiotika viackrát po sebe môže taktiež viesť k vzniku rezistencie, nakoľko mikroorganizmy si vedia na dané antibiotikum „zvyknúť“ a rýchlo zmutovať a takto sa stať odolnými voči antibiotiku.